Sublimacja

Sublimacja jest to przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego.
W naszym przypadku jest to przejście pigmentu z wydruku na papierze, z ciała stałego poprzez stan gazowy, w strukturę wybranych materiałów lub specjalnie przygotowanych podłoży.

Jakie podłoża/materiały można sublimować?

Nie wszystkie podłoża nadają się do sublimacji. Pigment na trwałe przyjmują tylko specjalnie materiały lub przygotowane podłoża. Z uwagi na duże możliwości stosowania podłoży (ceramika, metal, drewno itp) efekty nadruków są często zaskakujące. Uzyskujemy obrazy jakości fotograficznej, trwałe i odporne na różne czynniki, np pranie, zmywanie, ścieranie.